Δήλωση συμμετοχής στην ετήσια εκδρομή στη Λευκάδα
 1. Στοιχεία μαθητών:
 2. Ονοματεπώνυμο μαθητή 1(*)
  Εισάγετε το ονοματεπώνυμο
 3. Τάξη(*)
  Επιλέξτε την τάξη του μαθητή
 4. Όνοματεπώνυμο μαθητή 2
  Εισάγετε το ονοματεπώνυμο
 5. Τάξη
  Επιλέξτε την τάξη του μαθητή
 6. Όνοματεπώνυμο μαθητή 3
  Εισάγετε το ονοματεπώνυμο
 7. Τάξη
  Επιλέξτε την τάξη του μαθητή
 8. Στοιχεία συνοδών:
 9. Ονοματεπώνυμο συνοδού 1(*)
  Εισάγετε το ονοματεπώνυμο του συνοδού
 10. Τηλέφωνο / κινητό 1(*)
  Εισάγετε το τηλέφωνο (σταθερό, κινητό) επικοινωνίας
 11. Email 1
  Please let us know your email address.
 12. Ονοματεπώνυμο συνοδού 2
  Εισάγετε το ονοματεπώνυμο του συνοδού
 13. Τηλέφωνο / κινητό 2
  Εισάγετε το τηλέφωνο (σταθερό, κινητό) επικοινωνίας
 14. Email 2
  Please let us know your email address.
 15. Αριθμός παιδιών(*)
  Εισάγετε τον αριθμό παιδιών που θα συμμετάσχουν στην εκδρομή
 16. Αριθμός συνοδών(*)
  Εισάγετε τον αριθμό συνοδών που θα συμμετάσχουν στην εκδρομή
 17. Σύνολο (παιδιών + συνοδών)(*)
  Εισάγετε το σύνολο (άθροισμα) μαθητών και παιδιώνπου θα συμμετάσχουν στην εκδρομή
 18. Παρατηρήσεις
  Please let us know your message.