Εξωδιδακτικές Δράσεις 2017
 1. Ονοματεπώνυμο Μαθητή(*)
  Το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά.
 2. Τάξη(*)
  Το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά.
 3. Ονοματεπώνυμο Γονέα / Κηδεμόνα(*)
  Το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά.
 4. E-mail γονέα
  Άκυρο Εισαγωγή
 5. Τηλέφωνο επικοινωνίας(*)
  Το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά.
 6. Για κάθε καθηγητή εξωδιδακτικής δραστηριότητας επιλέγετε μόμο μία ημέρα και ώρα που επιθυμείτε.
 7. Εκαπιδευτής & Ημέρες(*)

  Άκυρο Εισαγωγή
 8. ------------------
 9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 10. O υποβάλλων την παραπάνω φόρμα γονέας / κηδεμόνας,δηλώνω ότι επιτρέπω στον παραπάνω μαθητή/τρια του 8ου δημοτικού σχολείου να συμμετάσχει στις εξωσχολικές δραστηριότητες που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων των Μαθητών του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων.
 11. ------------------
 12. Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. Αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής θα σταλεί στο email σας. Αν δεν δείτε στα εισερχόμενα το e-mail επιβεβαίωσης ελέγξτε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία (Spam).
 13. Παρατηρήσεις
  Please let us know your message.