Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του καταστατικού του Συλλόγου Γονέων των Μαθητών του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, συγκαλούμε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα ημερησίας διάταξης:

  • Αλλαγή καταστατικού

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 27η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, σε αίθουσα του Σχολείου μας. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την 3η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή, στον ίδιο χώρο και ώρα, με τα ίδια θέματα και χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:00.