ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

ΙΒΑΝ : GR14 0171 3010 0063 0114 2250 294

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 6301 142250 294

**Αν η κατάθεση αφορά συνδρομή για το σύλλογο αναγράφετε στην αιτιολογία "Συνδρομή και το ονοματεπώνυμο του μαθητή ή μαθητών"

**Αν η κατάθεση αφορά τη συμμετοχή στην εκδρομή αναγράφετε στην αιτιολογία "Για την εκδρομή στην Ναύπακτο και το ονοματεπώνυμο του γονέα ή συνοδού"