Γενικη Συνέλευση 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Tακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του καταστατικού του Συλλόγου Γονέων των Μαθητών του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, συγκαλούμε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω, θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Ανακοίνωση και έγκριση Απολογισμού 2017.
  2. Διάφορα θέματα.
  3. Διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 3/μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 19η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, σε αίθουσα του Σχολείου μας.