Πίνακας στοιχείων γονέων & κηδεμόνων

 1. Εάν έχετε 2+ παιδιά στο σχολείο, εισάγετε αντίστοιχα τα στοιχεία τους στο πεδίο "Όνοματεπώνυμο 1, 2 ή 3 και επιλέξτε την αντίστοιχη τάξη
 2. Αριθμός παιδιών(*)
  Εισάγετε τον αριθμό παιδιών που θα συμμετάσχουν στην εκδρομή
 3. Ονοματεπώνυμο μαθητή 1(*)
  Εισάγετε το ονοματεπώνυμο του μαθητή
 4. Τάξη(*)
  Επιλέξτε την τάξη ή τις τάξεις των παιδιών
 5. Ονοματεπώνυμο μαθητή 2
  Εισάγετε το ονοματεπώνυμο του μαθητή
 6. Τάξη
  Επιλέξτε την τάξη ή τις τάξεις των παιδιών
 7. Ονοματεπώνυμο μαθητή 3
  Εισάγετε το ονοματεπώνυμο του μαθητή
 8. Τάξη
  Επιλέξτε την τάξη ή τις τάξεις των παιδιών

 9. - - - Στοιχεία γονέων / κηδεμόνων - - - (συμπληρώστε τα στοιχεία και των δύο γονέων)
 10. Ονοματεπώνυμο γονέων - κηδεμόνων(*)
  Εισάγετε το ονοματεπώνυμο του μαθητή
 11. Ταχ. διεύθυνση
  Εισάγετε την ταχυδρομική σας διεύθυνση
 12. Τηλέφωνο οικ. / εργασίας
  Εισάγετε το τηλέφωνο (σταθερό) επικοινωνίας
 13. Κινητό
  Εισάγετε το τηλέφωνο (σταθερό, κινητό) επικοινωνίας
 14. Email
  Please let us know your email address.
 15. Επαγγέλματα γονέων - κηδεμόνων
  Εισάγετε το ονοματεπώνυμο του μαθητή
 16. Παρατηρήσεις
  Please let us know your message.